06 2036 1928 | Botenmakersstraat 92, Zaandam | carolien@carolienskindertherapie.nl

Meer informatie

Wat voor een soort kindertherapie doe jij?

Ik bied in mijn praktijk integratieve kindertherapie aan. Integratief betekent dat de therapeut een kind vanuit 6 verschillende invalshoeken, of andersgezegd verklaringsmodellen, tegelijk bekijkt: vanuit het medische of lichamelijke model, het stressmodel, het gedragstherapeutisch model, het psycho-analytisch model, het systeemmodel en het transpersoonlijke model. Elk van deze modellen kent tekortkomingen, en sluit niet bij ieder mens aan. In het belang van het kind selecteert de integratief kindertherapeut uit de verschillende modellen die interventies die van belang zijn voor dit unieke kind in deze unieke situatie. Deze geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat het kind centraal blijft en niet slachtoffer wordt van een methodiek of visie van de therapeut.

Voor welke problemen kan ik bij zo’n kindertherapeut terecht?

Je kunt bij mij terecht voor hulp bij het oplossen van:
• lichamelijke klachten met een psychische oorsprong: hyperventilatie, buikpijn, hoofdpijn…
• aangeleerde probleemgewoontes als nagelbijten en haarplukken…
• verwerken van emotionele conflicten. Denk daarbij aan traumaverwerking, aan angsten en rouwverwerking…
• gedragsproblematiek als woede en destructief gedrag, anti-sociaal gedrag, liegen en stelen…
• ontwikkelingsfaseproblematiek als eet- en slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, hechtingsproblematiek…
• problemen met bijzondere eigenschappen of handicaps. Denk hierbij aan autodidacten, uitvinders, hoogbegaafden, of kinderen met een aangeboren handicap of chronische ziekte.
Contra-indicaties voor kortdurende kindertherapie zijn: vitale depressie, psychose, sterk narcistische persoonlijkheid, psychopathie en een gesloten gezinssysteem.

Is dat nou niet zielig, mijn kind naar kindertherapie?

Kinderen hebben het net als volwassenen soms niet makkelijk. Voor volwassenen is het tegenwoordig heel gewoon dat je dan naar een psychotherapeut gaat, net als naar de fysiotherapeut. Het lucht je op en je voelt je beter. Dat geldt ook voor kinderen. Ze voelen zich vaak al tijdens de therapie fijner en dat zien de mensen om hen heen. Kortom, kinderen ervaren kindertherapie juist als iets fijns, en stralen dat vaak ook uit naar de anderen.

Mijn man/vrouw en ik zijn gescheiden. Hij/zij wil niet dat ons kind in kindertherapie gaat, maar ik wel!

Een kind heeft twee ouders. Zij zijn beide verantwoordelijk voor het welzijn van hun kind. Het is dus belangrijk dat zij er allebei achter staan dat het kind in therapie gaat. Bovendien is het belangrijk dat beide ouders bij de therapie betrokken zijn, dus ook bij de oudergesprekken. Ook al ben je het samen over weinig dingen eens, je gunt je kinderen het beste. En soms is dat kindertherapie. Een oriënterend gesprek met vader, moeder en therapeut kan dan duidelijkheid bieden.

Is er een wachtlijst?

Nee, er is geen wachtlijst. Want als ik geen plek meer heb in de komende drie weken, dan verwijs ik door naar een mij bekende collega-kindertherapeut in de buurt.

Kunnen pubers ook bij jou terecht?

Soms wel soms niet. Ieder mens is anders, maar de manier waarop de cliënt centraal staat is bij integratieve therapie steeds hetzelfde. Het ligt er dus vooral aan of iemand zich thuis voelt in mijn praktijk. Een oriënterend bezoek aan de praktijkruimte kan helpen een beslissing te nemen.

Andere vraag?

Heb je nog een vraag die hier niet bij staat? Bel of mail mij: 06 2036 1928

Share This