06 2036 1928 | Botenmakersstraat 92, Zaandam | carolien@carolienskindertherapie.nl

Kosten en vergoedingen

  Kosten

De intake, een kindsessie of een ouderbegeleidingsgesprek kost 85 euro per keer. In dit tarief zijn ook de kosten voor de voorbereidingen vooraf, de analyses achteraf, de research, administratie, premies, bijscholings- en lidmaatschapskosten, supervisie- en intervisiekosten verwerkt. Een schoolbezoek kost 150 euro per keer.

De sessies betaal je per keer, per tikkie. Na elke sessie stuur ik per mail een factuur, die je kunt indienen bij de verzekering.

Vergoeding

Afhankelijk van je verzekeringsmaatschappij en polis worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed, vanuit de aanvullende verzekering. Omdat ik lid ben van de VIT-Vereniging van Integraaltherapeuten, is de kans groot dat (een deel van) de kosten wordt vergoed. Voor een overzicht voor 2022 kijk je hier: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie 

Informeer wel voor de zekerheid vooraf bij je verzekering of integratieve kindertherapie wordt vergoed, en vermeld erbij dat ik lid (679.21.A) ben van de VIT, onze beroepsvereniging. Die heeft namelijk voor ons afspraken gemaakt met de maatschappijen.

Opgelet: Begin december 2021 maakte Zilveren Kruis bekend te stoppen met vergoeden van kindertherapie. Dat geldt ook voor hun merken Pro Life, De Friesland, FBTO en Interpolis. Overweeg je kindertherapie in 2022 stap dan over naar een verzekeraar die wel vergoedt. Er zijn er veel!

De VIT is aangesloten bij de overkoepelende organisatie RBCZ (mijn licentienummer is 409160R). Ik ben ingeschreven bij het SCAG register onder nummer 11824. De SCAG is de gespecialiseerde geschillencommissie voor de complementaire gezondheidszorg.

Voorbeeldbrief

Kijk op de site van de VIT (www.vit-therapeuten.nl) voor een actuele stand van zaken en voor een voorbeeldbrief die je kan gebruiken om protest aan te tekenen bij een afgewezen verzoek tot vergoeding.

Fiscale aftrekmogelijkheid

Ook is het mogelijk om de kosten voor psychotherapie onder de post “buitengewone lasten” af te trekken van de belasting, maar dat is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Je kunt dat eventueel navragen bij de Belastingdienst.

Vergoeding door Sociale Dienst

De Sociale Dienst kan in een aantal gevallen tot vergoeding over gaan, via de regeling sociale bijstand. Dat geldt voor zowel werkenden als uitkeringsgerechtigden.

Caroliens Kindertherapie is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam met nummer 34339825.

Voor meer informatie of een afspraak

bel 06 2036 1928 of mail carolien@carolienskindertherapie.nl

 

 

 

Share This