06 2036 1928 | Botenmakersstraat 92, Zaandam | carolien@carolienskindertherapie.nl

Voor ouders

Wat is er toch aan de hand met mijn kind?

Vaak merk je als moeder of vader aan het gedrag van je kind dat er iets mis is. Hij maakt bijvoorbeeld veel meer ruzie dan voorheen of zit maar op zijn kamer te piekeren. Je kind komt moeilijk in slaap of is ’s ochtends niet wakker of naar school te krijgen. Soms zie je het aan de nagels of de haren van je kind, of hoor je hem maar steeds klagen over pijn in zijn buik of hoofdpijn. En als je dan vraagt wat er is dan krijg je eigenlijk geen antwoord.

Is kindertherapie zinvol?

Als het gedrag van je kind zo blijft en je maakt je zorgen dan kan het zinvol zijn om eens met een kindertherapeut te praten. Ik ben een buitenstaander in je gezin en soms vallen mij dingen op die je zelf niet meer ziet omdat je er middenin zit. Of we vinden al pratend een mogelijke achterliggende oorzaak of een patroon (op school of binnen het gezin) dat er mee te maken kan hebben.

Hoe werkt het?

Tijdens het eerste gesprek praten we samen over het probleem van je kind en besluiten we of kindertherapie zinvol is. Soms heb je aan zo’n gesprek genoeg en kun je samen met je kind verder. Als niet helemaal duidelijk wordt wat er aan de hand is, ga ik met je kind zelf aan de slag. Maar eerst vraag ik jullie als ouders een aantal lijsten met vragen te beantwoorden. Over de klacht en over de ontwikkeling van jekind sinds de zwangerschap. Ook vragen we de leerkracht van je kind een vragenlijst in te vullen. Dat gaat via de ouders. Want ouders zijn de spil in de kindertherapie.

Privacy

Ten gevolge van de AVG, de privacyverordening, heb ik Privacy voorwaarden opgesteld.

Diagnose: vijf sessies 1 op 1 met het kind

Zonder dat de ouders erbij zijn, gaan het kind en ik – door te spelen en te kletsen – onderzoeken wat het kind dwars zit of wat aan de hand is. Soms komt een kind met een heel ander probleem dan de ouders. En soms ook niet. Vaak is echter de oplossing verrassend anders dan wij als grote mensen hadden gedacht. En dáár gaat het om. Het kind kent de oplossing, daar ga ik vanuit, maar het is de kunst er achter te komen hoe die oplossing er uit ziet. Gemiddeld heb ik daar 5 wekelijkse sessies voor nodig. Zodra het kind in mijn praktijk binnenkomt begint mijn diagnose: hoe komt hij binnen, waar kijkt hij naar, wat vindt hij leuk en waarmee gaat hij spelen? Mijn praktijk staat barstensvol speelgoed en andere materialen. Het kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat.

Behandeling en doel: maatwerk

Na vijf sessies spreken we elkaar weer en vertellen we elkaar onze bevindingen. Samen bepalen we of we verder gaan, op welke manier en hoe vaak. Elk kind is anders, elke therapie is anders, waardoor ik niet van te voren weet hoe lang we bezig zullen zijn. Meestal zie ik een kind dan nog 5 á 10 keer. Het doel is altijd dat het kind zo snel mogelijk zelf verder kan, met behulp van de ouders, op een zo prettig mogelijke manier. We overleggen om de vijf sessies en aan het eind houden we een afrondend gesprek. Indien gewenst kan ik in gesprek gaan met de leerkracht op school.

Ik heb geen wachtlijst en werk daar ook niet mee. Als ik geen plek meer heb verwijs ik door naar collega-therapeuten in de omgeving.

Kosten & vergoedingen

Share This