06 2036 1928 | Botenmakersstraat 92, Zaandam | carolien@carolienskindertherapie.nl

Kosten en vergoedingen

Kosten

De intake, een kindsessie of een ouderbegeleidingsgesprek kost 85 euro per keer. In dit tarief zijn ook de kosten voor de voorbereidingen vooraf, de analyses achteraf, de research, administratie, premies, bijscholings- en lidmaatschapskosten, supervisie- en intervisiekosten verwerkt. Een schoolbezoek kost 150 euro per keer.

De sessies kan je per keer, per pin betalen. Na elke sessie stuur ik per mail een factuur, die je kunt indienen bij de verzekering.

Vergoeding

Afhankelijk van je verzekeringsmaatschappij en polis worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed, vanuit de aanvullende verzekering. Omdat ik lid ben van de VvvK, Vereniging van en voor Kindertherapeuten, is de kans groot dat (een deel van) de kosten wordt vergoed. Voor een overzicht voor 2020 kijk je hier: Zorgverzekeraars vergoedingen 2020.

Informeer wel voor de zekerheid vooraf bij je verzekering of integratieve kindertherapie wordt vergoed, en vermeld erbij dat ik lid (A 13-162) ben van de VvvK, onze beroepsvereniging. Die heeft namelijk voor ons afspraken gemaakt met de maatschappijen.

De VvvK is aangesloten bij de overkoepelende organisatie RBNG (mijn licentienummer  is 409160R). Ik ben ingeschreven bij het SCAG register onder nummer 11824. De SCAG is de gespecialiseerde geschillencommissie voor de complementaire gezondheidszorg.

Voorbeeldbrief

Kijk op de site van de VvvK: www.vvvk.nl voor een actuele stand van zaken en voor een voorbeeldbrief die je kan gebruiken om protest aan te tekenen bij een afgewezen verzoek tot vergoeding.

Fiscale aftrekmogelijkheid

Ook is het mogelijk om de kosten voor psychotherapie onder de post “buitengewone lasten” af te trekken van de belasting, maar dat is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Je kunt dat eventueel navragen bij de Belastingdienst.

Vergoeding door Sociale Dienst

De Sociale Dienst kan in een aantal gevallen tot vergoeding over gaan, via de regeling sociale bijstand. Dat geldt voor zowel werkenden als uitkeringsgerechtigden.

Voor meer informatie of een afspraak

bel 06 2036 1928 of mail carolien@carolienskindertherapie.nl

vvvk rbng en scag logos

 

Share This